Krizové informační centrum

Krizové informační centrum

Krizové informační centrum je soubor technického a materiálního vybayvení, které je předem nakonfigurované a připravené k převozu a nasazení jako "call centrum". Prostřednictvím tohoto modulu jsme schopni ve velmi krátké době době zprovoznit pro potřeby obecních či městských úřadů telefonické kontaktní pracoviště s číslem 245 008 808 (případně i 245 008 809), kam se mohou obyvatelé dotčeni mimořádnou událostí obracet se svými dotazy a požadavky. Úřad tak pro tyto potřeby nemusí vyjma prostoru a pracovníků vymezovat žádné technické prostředky či know how. 

Modul pracoviště je již předem nakonfigurované, pravidelně testované a průběžně vylepšované řešení, které jen stačí přivézt, zapojit, obsadit pracovníky úřadu a zveřejnit telefonní číslo linky.

Systém nyní disponuje až 5 telefonickými pracovišti a umí zpracovat až 8 hovorů současně (dle kvality internetového připojení). Všechny hovory jsou samozřejmě nahrávány.

 

Co je potřeba zajistit ze strany obce či městské části

- vhodný prostor (např. volná kancelář, zasedací místnost, knihovna, učebna, třída...)

- přívod elektrické energie 230 V

- internetové připojení (minimálně     )

- personál, který bude hovory vyřizovat

 

Výhody pro obce a městské části

- nemusíte kupovat, udržovat a skladovat telekomunikační a informační zařízení

- nemusíte vymýšlet, které z telefonních čísel úřadu použijete

Modul Krizové informační centrum, provozované spojovým družstvem Jednotky civilní ochrany Praha, lze například využít jako:

  • informační linka pro občany při MÚ (pokyny, rady, dopravní omezení)
  • kontaktní pracoviště krizového štábu
  • dotazová linka evakuačního centra či ACP o umístěných osobách
  • linka pro příjem požadavků na věcnou či jinou pomoc od orgánů samosprávy či humanitárních organizací

Kontakt

HASIČI PRAHA - sever
Sídlo organizace:
Jankovcova 2a
17000 Praha 7

245 019 111
245 019 150
775 710 150

© 2010-2021 HASIČI PRAHA - sever, odd. spojové služby a správy KIS

Vytvořte si web zdarma!Webnode