Ochrana obyvatelstva

Jednotka civilní ochrany je zařízením ochrany obyvatelstva s činností v oblastech poskytování zdravotnické pomoci a zabezpečení spojení. Někdy se pro takový útvar používá též název Skupina dobrovolníků ochrany obyvatelstva.

Tento celek techniky, materiálu a především proškolených dobrovolníků je připraven v případě potřeby pomáhat například ve formě nepřetržité zdravotnické služby v evakuačních a přijímacích střediscích, nebo provozováním dočasných krizových telefonních linek pro potřeby obcí či městských částí a informování jejich občanů.

Kontakt

HASIČI PRAHA - sever
Sídlo organizace:
Sokolovská 428/130
180 00 Praha 8

245 019 111
245 019 150
775 710 150
245 019 112

© 2010-2018 HASIČI PRAHA - sever, oddělení spojové služby a správy KIS

Tvorba www stránek zdarmaWebnode